Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/moteshakel/domains/moteshakel.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

دسته بندی نشده

Contact us 0

Contact us

Head Office address: Gonabad, Moallem Blvd., Moallem 13, Gonabad Meat Chain Phone Number 05157258350-54 Fax: 05157258355

فروشگاه فراوردهای پروتین متشکل 0

فروشگاه فراوردهای پروتین متشکل

فروشگاه شرکت واقع در خیابان امام خمینی بوده و هم روزه و از ساعت 7 صبح الی 23 به مردم خدمت رسانی نموده و عرضه مستقیم گوشت گرم نیز وجود دارد

چشم انداز شرکت 0

چشم انداز شرکت

با توجه به رشد و توسعه شرکت صنایع بسته بندی و توزیع در آینده گسترش پیدا کرده و توانایی برطرف کردن نیازهای شهرهای همجوار را نیز خواهیم داشت

فارم های پرورش مرغ متشکل 0

فارم های پرورش مرغ متشکل

این شرکت شامل 50فارم پرورش جوجه می باشد که ظرفیت  هر دوره پرورش نزدیک به 1000000 جوجه ریزی می باشد. در مزارع گوشتی، برای رسیدن به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نژاد، قرنطینه شدید بهداشتی به...

سردخانه شرکت متشکل 0

سردخانه شرکت متشکل

سردخانه شرکت واقع در گشتارگاه بوده و امکان منجمد نمودن گوشت های گرم در دارد که در زمان مورد نیاز بتوان وارد بازار فروش گردد

اخبار و رویداد های جدید 0

اخبار و رویداد های جدید

قیمت مرغ کاهش محسوسی داشته است بر این اساس مرغ منجمد و مرغ تازه به قیمت تعیین شده در حال توزیع در فروشگاه شرکت می باشد.

کارخانه خوراک دام طیور 0

کارخانه خوراک دام طیور

کارخانه خوراک دام طیور با تمام توان مشغول به کار بوده و نیازمندی مرغداری های شهرستان را برطرف می نماید

0

معرفی شرکت متشکل

یک شرکت زنجیره ای پیشرو در صنعت طیور کشور است که در سال 1379 هجری شمسی در استان خراسان رضوی شهرستان گناباد تاسیس شد. فعالیت های این شرکت عبارتست از مدیریت کل چرخه تولید...

دفتر مرکزی شرکت متشکل 0

دفتر مرکزی شرکت متشکل

یک شرکت زنجیره ای پیشرو در صنعت طیور کشور است که در سال 1379 هجری شمسی در استان خراسان رضوی شهرستان گناباد تاسیس شد. فعالیت های این شرکت عبارتست از مدیریت کل چرخه تولید...

کشتارگاه سفید گوشت پرند 0

کشتارگاه سفید گوشت پرند

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان با ظرفیت 2000 قطعه در سال 1375 احداث و راه اندازی شد است.نظر به این که شهرستان های مجاور این شهرستان فاقد کشتارگاه صنعتی طیور می باشند،گوشت سفید این شهرستان...