برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی

با حکم رییس سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی منصوب شد.  به گزارش روابط عمومی زنجیره مزغ متشکل گناباد، دکتر علی‌صفر ماکنعلی صبح امروز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل سابق...