ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی شرکت

آدرس دفتر مرکزی : خراسان رضوی گناباد ، معلم 13 تلفن 5-57258350 -051

تلفن کارخانه خوراک طیور: 1-57260460-051

تلفن کشتارگاه : 7-5755556-051