صفحه اصلی

زنجیر تولید گوشت مرغ متشکل گناباد

کشتارگاه سفید گوشت پرند

کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان با ظرفیت 2000 قطعه در سال 1375 به شماره بهربرداری26482/1032 و  شماره بهداشتی   48796/116/05  احداث و راه اندازی شد

کارخانه خوراک دام و طیور مشتکل

این کارخانه که مجهز به مدرن ترین دستگاه های روز دنیاست، در ابتدای سال 1389با شماره  بهره برداری 38026/1032 و شماره بهداشتی 15437/16/05شروع به فعالیت نمود

سالن های پرورش مرغ گوشتی

 مشارکت بیش از ۵۰ مرغدار گوشتی شهرستان های گناباد و بجستان در قالب شرکت تعاونی که با همکاری و هم افزایی عامل اصلی ایجاد این تشکل قوی و توانمند شده است